County Reporting Status

County SOE Website Voter Turnout Active Registered Voters Turnout Percentage Precincts Reporting Precincts Completed? Vote-by-Mail Ballots Completed? Early Voting Ballots Completed? Provisional Ballots Completed? 10-day Overseas Vote-by-Mail Completed?
Alachua 130,979177,94773%100%YYYYY
Baker 12,76715,14784%100%YYYYY
Bay 88,708118,01675%100%YYYYY
Bradford 12,23116,04276%100%YYYYY
Brevard 320,627412,03277%100%YYYYY
Broward 843,7671,179,25571%100%YYYYY
Calhoun 6,1978,59672%100%YYYYY
Charlotte 98,173128,33276%100%YYYYY
Citrus 80,973105,69676%100%YYYYY
Clay 107,838146,64173%100%YYYYY
Collier 174,500200,70786%100%YYYYY
Columbia 29,01637,38577%100%YYYYY
Desoto 10,99315,88469%100%YYYYY
Dixie 7,2829,92373%100%YYYYY
Duval 438,942588,12174%100%YYYYY
Escambia 155,218210,03973%100%YYYYY
Flagler 58,40279,28173%100%YYYYY
Franklin 6,1087,22984%100%YYYYY
Gadsden 22,33529,58475%100%YYYYY
Gilchrist 8,51611,42374%100%YYYYY
Glades 4,4146,61166%100%YYYYY
Gulf 7,37510,21072%100%YYYYY
Hamilton 5,5308,08668%100%YYYYY
Hardee 7,70011,72065%100%YYYYY
Hendry 11,26617,47764%100%YYYYY
Hernando 95,324130,63972%100%YYYYY
Highlands 46,38261,60375%100%YYYYY
Hillsborough608,263849,83871%100%YYYYY
Holmes 8,62211,23076%100%YYYYY
Indian River81,716106,64776%100%YYYYY
Jackson 21,28728,95273%100%YYYYY
Jefferson 7,7539,50681%100%YYYYY
Lafayette 3,4394,46577%100%YYYYY
Lake 173,231222,43277%100%YYYYY
Lee 332,836423,93878%100%YYYYY
Leon 155,055206,33575%100%YYYYY
Levy 19,60326,83373%100%YYYYY
Liberty 3,3494,49774%100%YYYYY
Madison 8,60111,56774%100%YYYYY
Manatee 182,178231,07678%100%YYYYY
Marion 177,168230,84176%100%YYYYY
Martin 87,535110,93578%100%YYYYY
Miami-Dade 998,6051,379,23072%100%YYYYY
Monroe 43,35554,74979%100%YYYYY
Nassau 47,26261,29277%100%YYYYY
Okaloosa 102,675135,67875%100%YYYYY
Okeechobee 13,85920,00869%100%YYYYY
Orange 556,134776,48871%100%YYYYY
Osceola 142,700196,32672%100%YYYYY
Palm Beach 672,607901,64274%100%YYYYY
Pasco 244,950336,04072%100%YYYYY
Pinellas 502,113648,79177%100%YYYYY
Polk 289,068407,65370%100%YYYYY
Putnam 33,48847,42370%100%YYYYY
Santa Rosa 89,104130,84068%100%YYYYY
Sarasota 233,438301,92677%100%YYYYY
Seminole 229,231291,96478%100%YYYYY
St. Johns 138,664173,20380%100%YYYYY
St. Lucie 143,057194,36873%100%YYYYY
Sumter 77,81192,15384%100%YYYYY
Suwannee 18,90426,42271%100%YYYYY
Taylor 9,40812,30376%100%YYYYY
Union 5,7557,25679%100%YYYYY
Volusia 265,202363,43872%100%YYYYY
Wakulla 15,52720,04577%100%YYYYY
Walton 34,08046,64573%100%YYYYY
Washington 11,29315,17274%100%YYYYY
TOTAL9,580,48912,863,77374.48%100%

Election Results